Sunday, 1 April 2012

ringkasan Bab 9

 Manusia sebagai hamba ALLAH takkan lepas dari masalah .
pelbagai bentuk masalah sekali pun boleh diselesaikan dengan pelbagai kaedah melainkan masalah MATI .
masalah boleh diselesaikan menggunkan cara logik fikiran , ada yang memerlukan penyelesaian secara agama, penyelesaian secar perasaan dan penyelesaian secar kretif.

Masalah boleh dikategorikan kepada beberapa jenis :

 • MISTERI = satu situasi yang menyeleweng daripada keadaan yang biasa berlaku atau yang diharapkan.
 • TUGASAN(assignment) = kerja yang ditugaskan untuk dilakukan oleh seseorang dengan jelas memperincikan kriteria -kriteria yang dimasukkan berserta dengan objektif pencapaian ialah tugasa.
 • KESUKARAN = perkara yang sukar untuk mencapai kejayaan. kesukaran berlaku kerana 2 sebab ; a) tidak tahu menguruskan situasi , b) sumber tidak mencukupi .
 • PELUANG = kebanyakan peluang yang ada adalah hasil daripada usaha yang diterbitkan.
 • PUZZLES = dalam beberapa situasi , kita tahu jawapan atau penyelesaian kepada masalah tertentu tetapi tidak tahu mana jawapan yang betul.
 • DILLEMA = dillema adalah situasi di mana amat suakr untuk mencari penyelesaian dan menentukan cara yang terbaik untuk melakukannya.
Sifat penyelesaian masalah :

 1. motivasi yang kuat
 2. trait (peribadi) yang positif
 3. jati diri
 4. membina kemahiran
Model penyelesaian masalah secara Saintifik dan Logik :
 1. Mendefinisikan masalah
 2. Mengkelaskan maslah
 3. Tentukan objektif
 4. Tentukan ukuran kejayaan
 5. Kutipan data
 6. Membuat keputusan
 7. Melaksanakan keputusan yang diambil
 8. Penilaian (review)
Penyelesaian secara saintifik :
 1. Mengadakan hipotisis
 2. Mengumpul maklumat
 3. Membuat kesimpulan
Penyelesaian secara kreatif / lateral :
 1. Mempermudahkab masalah itu
 2. Tidak melihat lebih jauh sebalik apa yang di depan mata
 3. Tidak menyoal semula andaian.
Penyelesaian secara Isalam:
pendekatan hukum
 • pendekatan yang bersifal rasional dan intelektual. maksud hukum disini adalah hukum qad'i dan ijtihad.
 • Hukum qad'i : hukum yang tegas dan jelas.contohnya hukum ibadat, munakahat, jinayat, hudud dan sebagainya.
 • sumber rujukan : Al-quran dan Hadith.
 • semua wajib dipatuhi kecuali kerana sebab sebab berikut : darurat,penyakit,gila,pengsan,usia tua dan cacat mental.
 • Hukum Ijtihad : hukum yang bersifat rasional, dapat berubah mengikut perubahan masa dan tempat.tetapi ia tidak boleh diubah tanpa sebarang sandaran.
pendekatan sufi
 • penyelesaian masalah Islam dianggap bersifat moral dan spiritual
 • kaedah penyelesaian masalah mengikut pendekatan ini berasakan proses Tazkiyyah an-Nafs yang melibatakn dua dimensi
 1. dimensi horizontal : proses pembersihan diri(takhalli) dari sifat mazmumah(buruk) dan menghias diri (tahaffi) dengan sifat sifat mahmudah (baik). 

No comments:

Post a Comment